Naar boven

Uw handschrift verklapt wie u bent…

Door Inkstation - 06 december 2018 - Leuke weetjes
Het zal u verbazen, dat in deze digitale wereld, schrijven nog steeds zeer waardevol is op talrijke gebieden zoals bijvoorbeeld werving en selectie, kunst en justitie. De manier waarop u letters schrijft, waar u op de pagina uw teksten zet, de druk waarmee u uw pen gebruikt en hoe u bepaalde zinnen en woorden schrijft, verteld veel over uw persoonlijkheid. Dus, bent u klaar om in het geheim van uw handschrift te duiken?

De voordelen van grafologie in de 21ste eeuw

Als u schrijft, onthult u iets (en soms heel veel) van u zelf. Ten minste, dat is het beginpunt van grafologie. Binnen werving en selectie, wordt het gebruikt om uw individuele competenties te vergelijken met een functieomschrijving. Op het gebied van juridische analyses, kan het helpen om de identiteit van de dader vast te stellen. Ten slotte, voor u persoonlijk, kan het een bron voor persoonlijke of professionele ontwikkeling zijn, door uw sterktes en zwaktes te highlighten

Wat uw handschrift u verteld over u zelf

Terwijl veel eigenschappen (zoals het format van de letters, de hoek waarin u schrijft, etc.) gedragskenmerken in de grafologie bepalen, zijn er een aantal algemeen aanvaarde typische kenmerken:

  • Kleine letters suggereren dat u introvert bent, terwijl grote letters laten zien dat u extrovert bent. Maar wees voorzichtig: als uw handschrift niet consistent is, betekend dat precies het tegenovergestelde.

  • De grootte van de lussen in de “l” en de “e” geeft zachtmoedigheid en vriendelijkheid aan.

  • Een rond handschrift verklapt dat u een creatief persoon bent. Omgekeerd, een puntig handschrift zegt dat u nauwkeurig en nieuwsgierig bent.

  • De druk van uw pen op het papier en de snelheid waarmee u schrijft worden gebruikt om uw niveau van sensibiliteit of commitment te bepalen, maar ook om uw temperament te onthullen.

  • Ten slotte, de hoek waarin u schrijft. Als deze naar rechts leunt, bent u een open persoon die luistert naar anderen. Leunt deze naar links, dan bent u egocentrischer. Een recht en consistent handschrift laat zien dat u een pragmatisch en logisch denkend iemand bent.

Dus pak pen en papier om kom meer over u zelf te weten!