Naar boven

Managers: leer delegeren!

Door Inkstation - 16 november 2018 - Tips & Tricks
Iedere minuut van een manager is kostbaar! Om geen moment te verspillen en om daadwerkelijk tijd te kunnen besparen, moet u uw personeel vertrouwen.
Het sleutelwoord is delegeren! Hoewel dit soms kan worden geïnterpreteerd als het loslaten van de controle, maar eigenlijk is het een cruciale vaardigheid van een manager. Door dit op de juiste manier te doen en toe te passen, wordt delegeren een gewoonte die onmisbaar zal worden en die uw teams zullen gaan waarderen.

Waarom delegeren?
1 / Op een reguliere werkdag kunnen onvoorziene gebeurtenissen een goed georganiseerd schema volledig in de war schoppen. Taken die worden uitgesteld naar de volgende dag moeten worden toegevoegd aan de reeds geplande taken. Na verloop van tijd neemt de werkdruk toe en weet u niet goed meer waarop u u moet concentreren.
2 / Door te veel te doen, loopt u het risico minder effectief te worden, om nog maar te zwijgen over het in gevaar brengen van uw gezondheid.
3 / Zie in dat, niet alles hebben kunnen bereiken, geen vorm van falen is, integendeel. Als manager moet u u concentreren op uw prioriteiten, zodat uw team op het juiste tempo in dezelfde richting beweegt.

Aandachtspunt
Zorg voor de juiste balans: overdreven delegeren is ook niet de oplossing. Uw personeel zou de indruk kunnen krijgen dat u niets doet en uw autoriteit zou kunnen worden ondermijnd!

Doe dingen stap voor stap
1 / Begin met definiëren van taken, aan wie kan wat worden toegewezen, op basis van de verschillende vaardigheden van de mensen binnen uw team.
2 / Begin met kleine opdrachten te delegeren die u niet kunnen benadelen en zet de mensen aan wie u ze hebt gedelegeerd niet teveel onder druk: bestanden ordenen, een presentatie verfijnen, een eenvoudige bestelling plaatsen.
3 / Gebaseerd op de uitkomsten, kunt u de taken geleidelijk aan uitdagender maken

Aandachtspunt
Voordat u een taak toevertrouwt aan een van uw medewerkers, moet u ervoor zorgen dat hun planning hierop is afgestemd, zodat ze kunnen helpen zonder er zelf door in de problemen te raken.

Neem een positieve management houding aan!
1 / Als iemand een fout maakt, twijfel dan niet aan hun vaardigheid, want dit werkt demotiverend.
2 / Vraag u zelf af waarom ze gefaald hebben en probeer te begrijpen waar het mis ging en help om fouten te vermijden in de toekomst.
3 / Als de taak daarentegen met goed gevolg is uitgevoerd, vergeet dan zeker niet om complimenten te geven en verdere mogelijkheden te bieden om uw vertrouwen te tonen.

Aandachtspunt
Loop niet het gehele werk na dat aan uw medewerker is toevertrouwd – het vertrouwen zal worden aangetast. Ze moeten hun eigen prestaties opnieuw evalueren om verder te kunnen gaan.

Instrueer je medewerkers om te kunnen slagen!
1 / Stel ten eerste haalbare deadlines en doelstellingen vast.
2 / Leg het beoogde resultaat en de richtlijnen vooraf uit.
3 / Denk eraan om de nodige middelen ter beschikking te stellen voor de opdracht: budget, technische ondersteuning, training, enz. Vergeet niet om steun en aandacht te bieden.

Aandachtspunt
Neem geen controlerende taak aan. Laat uw medewerker het zelf organiseren. Ze kunnen een andere aanpak kiezen die net zo effectief of zelfs effectiever is dan die van u.

Kortom, delegeren is een vaardigheid; je hoeft alleen moet een paar eenvoudige, logische regels te volgen. Uiteindelijk zult u ervan profiteren – en uw team ook!